راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در فیروزکوه(مطالعه موردی تنگه واشی)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

نهشته‌های کواترنری Q

با عنایت به اینکه سیستم کواترنری در انتهای ستون چینه‌شناسی قرار داشته و رخساره‌های ته‌نشین شده در این دوره از پراکندگی و گسترش وسیعی در سطح زمین برخوردارند و می‌توان از نزدیک به مطالعه چگونگی تشکیل و تحول آنها در زمان و مکان پرداخت دراواخر پلیوسن و اوایل پلئیستوسن فازپایانی وچین‌ خوردگی  آلپی به وقوع پیوسته و پس از آن سیمای ریخت‌شناسی و کنونی ایران یکی از مراحل اصلی تحول و تکوین خود را پشت سر گذارده می باشد. پی‌آمد این چین‌خوردگی که در سراسر ایران گسترش داشته وجود و پیدایش یک فاز فرسایشی نسبتاً شدید بوده که مراتب ضعیف‌تر و ملایم‌تر آن همچنان ادامه دارد. نهشته‌های کواترنری در منطقه مورد مطالعه شامل انواع مخروط‌های سنگریزه حاصل از بهمن (فرسایش برف و بهمن) نهشته‌های واریزه‌ای و کوهرفتی، زمین لغزش، سنگهای آهکی جوش خورده در پاشنه زمین لغزش، اراضی کشاورزی خاکدار و آبرفت بستر رودخانه‌های اصلی می‌‌باشند که معمولاً به صورت افقی سایر واحدها و سازندهای قدیمی‌تر را می‌پوشانند. این نهشته‌ها عموماً از درجه پیوستگی ضعیف (سیمانتاسیون ناچیز) برخوردار  بوده و اکثراً فاقد سیمان و به صورت منفصل می‌باشند.

اختصاصاتی زیرا جایگاه‌ و جایگاه گسترش آنها، درجه سیمانتاسیون، اجزاء تشکیل دهنده رسوب و کیفیت جورشدگی و کیفیت جورشدگی و گردشدگی آنها، منشأ و شکل نهشته‌ها مانند شاخص‌های مؤثر در تفکیک و طبقه‌بندی نهشته‌های کواترنر محسوب می شوند. مهمترین نهشته‌های کواترنری منطقه را رسوبات مخروط طغیانی خروجی حوضه که به صورت تراسهای آبرفتی پادگانه قدیمی از تنگه ساواشی تا شهرستان فیروزکوه دیده می شوند. این رسوبات کنگلومرایی که توسط سیمان ماسه‌ای ـ رسی و جورشدگی ضعیف کاملاً سیمانته نشده در زیرحوضه G-int به وسعت 1295 هکتار دیده می شوند. توده‌های خاک و سنگ بهم ریخته زمین‌لغزشهای بزرگ رخ داده در سازند کرج که اکثراً به دلیل زیرشویی رودخانه و مصالح مستعد سازند کرج و بارندگی نسبتاً زیاد منطقه به صورت برف به وقوع پیوسته‌اند سطحی معادل 626 هکتار را در حوضه جلیزجند تشکیل داده‌اند. این لغزشها 5 مورد بوده که همگی به صورت اتفاقی اتفاق افتاده و از انوع قدیمی و فسیل می‌باشند. این لغزشها در زیرحوضه‌های G2-4، G2-5، G2-6، G2-int و G3-1 به وقوع پیوسته‌اند. واریزه‌های بلوکی و درشت دانه آهکی پای ارتفاعات سازندهای لار و کرتاسه جمعاً به وسعت 1058 هکتار اکثراً در زیرحوضه‌های آبخیزهای G2 و G3 دیده می‌‌شوند. باغات و اراضی کشاورزی آبی و دیم به وسعت 920 هکتار در خروجی حوضه و آبرفتهای بستر رودخانه اصلی و فرعی به وسعت 528 هکتار در کلیه زیرحوضه‌ها قابل نظاره‌اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناسایی ژئوپتانسیل‌ و ژئومورفوسایت های شهرستان فیروزکوه منطقه تنگه واشی
  • شناخت توانمندی های بالقوه و بالفعل ژئوتوریسم درشهرستان فیروزکوه
  • مطالعه و ارزیابی توانمندی ها و تنگناهای توسعه ژئوتوریسم در منطقه تنگه واشی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه