راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در فیروزکوه(مطالعه موردی تنگه واشی)

قسمتی از متن پایان نامه :

مفاهیم و واژه ها

اکوتوریسم

نوعی از گردشگری می باشد که ریشه های آن به طبیعت و محیط های باز بر می گردد و در ابعاد حیرت آوری رو به توسعه می باشد. اکوتوریسم شاخص توسعه بر پایه مطالعات  اکولوژیکی می باشد و همچنین نوعی از گردشگری می باشد که از نظر اکولوژیکى پایدار می باشد، به این معنا که به نیازهاى فعلى اکوتوریست ها پاسخ دهد و نیازهاى آینده را برآورده سازد.

 

ژئوتوریسم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شاخه ای از اکوتوریسم می باشد که راهکاری جدید جهت تبیین و تشریح علوم زمین و شناخت سرمایه های طبیعی هر منطقه را ارائه می‌نماید.

ژئوتوریسم نوعی گردشگری فرهنگی، زیست محیطی می باشد که در مناطقی که دارای یادمان‌ها و آثار خاص زمین‌شناسی می باشد، با جاذبه‌های خود می‌تواند در گستره جهانی شدن، با ایجاد ارتباط‌ای پویا و خلاق بین طبیعت و فرهنگ یک منطقه با گردشگران، جریان‌های جدیدی را در آینده برای گردشگری جهانی، صلح و توسعه پایدار فراهم نماید.

به تعریفی دیگر، ژئوتوریسم یعنی توریسمی که هویت جغرافیایی یک مکان را حفظ می کند، یا آن را بهتر می کند و این نه تنها محیط زیست را شامل می گردد، بلکه میراث فرهنگی، زیباشناسی مکان و از همه مهمتر رفاه بیشتر مردم بومی را در بر می‌گیرد.

 


 

توسعه

توسعه عبارت می باشد از تغییر در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، قضائی بگونه ای که نه تنها رشد کمی جامعه را به همراه داشته باشد بلکه تغییر کیفی در شیوه های زندگی، رفاه اجتماعی، بالندگی فرهنگی، زیرساخت های اقتصادی و… را فراهم آورد. همچنین بعضی متخصصان، توسعه را اینگونه تعریف کرده‎اند: توسعه عبارت از شکفتن تدریجی هر چیز از یک حالت ابتدایی و حرکت آن به سمت مرحله تکامل یافته تر می باشد. (جرالد، 1368، ص13).

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناسایی ژئوپتانسیل‌ و ژئومورفوسایت های شهرستان فیروزکوه منطقه تنگه واشی
  • شناخت توانمندی های بالقوه و بالفعل ژئوتوریسم درشهرستان فیروزکوه
  • مطالعه و ارزیابی توانمندی ها و تنگناهای توسعه ژئوتوریسم در منطقه تنگه واشی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه