عنوان کامل پایان نامه :

 تقابل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

در حوزه فرهنگی نیز جمهوری اسلامی ایران مزیت‌ها و مؤلفه‌های قدرت ملی زیادی دارد و این تقابل فرصت مناسبی را برای بهره‌گیری فعال و مثبت از آن‌ها ایجاد می کند. فرهنگ و تمدن، تاریخ و مذهب مشترک و همچنین پیوستگی‌های قومی، سرمایه و میراث عظیمی می باشد که در کنار توسعه سیاسی و اقتصادی موجب شکل‌گیری و تقویت هویت ملی و وحدت ملی می گردد. به ویژه هنگام بروز چالش و تهدیدات خارجی، زمینه تحکیم و تثبیت هویت و یکپارچگی ملی بیشتر می گردد. فراتر از این، وحدت و یکپارچگی ملی تأثیر بسیار مهمی در ایجاد مشروعیت سیاسی دولت نیز اعمال می کند. (نقیب زاده، 1379:صص183-180) همچنین با در نظر داشتن تصویب طرح جهانعاریازخشونتومبارزهباافراطی‌گریدر مجمع عمومی سازمان مللکه از سوی جمهوری اسلامی ایران مطرح گردید. ضمنافزایش رواج فرهنگ صلح‌طلبی، جایگاه و قدرت دیپلماتیک کشور را در منطقه و جهان ارتقاء بخشیده و با حاکمیت ارزش‌های دموکراتیک در خاورمیانه، امنیت جامعه و مردم را در قالب رعایت حقوق افراد و اقلیت‌ها و تأمین آزادی آن‌ها از سوی دولت هاخواستار گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-9-2-2  فرصت‌های منطقه‌ای

همانگونه که تا اینجای بحث مطرح گردیدتقابل جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا علاوه بر فرصت‌های ملی، زمینه و بستر منطقه‌ای مناسبی نیز برای تأمین و تقویت پایه‌ها و عناصر امنیت ملی ایران ایجاد می کند. جمهوری اسلامی ایران می تواند با زمینه‌سازی در خصوص صدور الگوی مردم‌سالاری بومی به کشورهای منطقهو قرائت آزادمنشانه و مردم‌سالارانه از اسلام و فرهنگ بومی و ایرانی، کشورهای منطقه را به سمت توسعه دموکراسی و رویگردانی از  دموکراسی تحمیلی از خارج سوق دهد. تا از این طریق با استقرار نظام های دموکراتیک در جوامع پیرامونی،ضمن امن تر شدن  محیط امنیت خارجی و افزایش امنیت نظامی خود و زمینه سازی مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و آگاه سازی آنان، میل و گرایش به تجاوزگری و خشونت‌طلبی را کاهش دهد. همچنین از استقبال مردمی کشورهای منطقهاز نمونه و الگوی مردم‌سالاری دینی در ایران برای رهایی از فشارهای فرامنطقه‌ای بهره گیری نماید؛ چنانکه بسیاری از صاحب‌نظران، توسعه دموکراسی در جوامع خاورمیانه را به مثابه به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان می‌دانند.

همچنین با مانور رسانه ای و دیپلماتیکی موثر در خصوص تهدیدات مشترک سیاسی ـ امنیتی و ضرورت مقابله با این تهدیدات مشترک فرامنطقه‌ای، بستر مناسب را برای ایجاد ساختارها و ترتیبات امنیتی دسته‌جمعی منطقه‌ای با حضور ایران مهیا ‌کند. به بیانی دیگر با استقرار نظم امنیتی چند جانبه و همکاری امنیتی با کشورهای منطقه برای دفع چالش های مشترک، اقدام نماید.

در عرصه ی اقتصادی نیز تقابل جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و اعمال سیاست تحریم همه جانبه از سوی این کشور باعث فشار و در نتیجه بازنگری و اصلاح سیاست های اقتصادی گردید همانگونه که در بحث فرصت های ملی اظهار گردید جمهوری اسلامی ایران با اجرای سیاست اصلاحی در این حوزه خواهان توسعه و بین المللی کردن آن می باشد.  زیرا توسعه اقتصادی و تجارت آزاد در منطقه، فرآیند همگرایی اقتصادی و ایجاد نهادها و سازمان‌های اقتصادی ـ تجاری منطقه‌ای را تسریع و تسهیل می‌نماید. قابلیت‌های اقتصادی و جایگاه ژئواکونومیک ایران این اجازه را به کشور می‌دهد که به عنوان هسته و کانون همگرایی منطقه‌ای اقدام کند و جایگاه و منزلت اقتصادی خود را ارتقا بخشد. به علاوه توسعه اقتصادی منطقه، وابستگی متقابل اقتصادی کشورها را به دنبال خواهد داشت که الگوی تعاملات را به سوی صلح‌جویی و همکاری سوق می‌هد. همچنین، گسترش ارزش‌های دموکراتیک مشترک در جوامع خاورمیانه، همگرایی اقتصادی و سیاسی را تسهیل و تقویت می کند که خود ضریب امنیتی کشورها مانند ایران را افزایش می‌دهد. (مارتین،1383:ص413)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • احصاء تهدیدات ایالات متحده آمریکا در منطقه
  • نحوه برخورد با تهدیدات ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران
  • راههای برون رفت از وضعیت موجود و ثبات برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
  • شناسایی فرصتها و چالشهای موجود در روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه