پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (3214)

1-12 تاریخچه فرایند جذب سطحی در صنعت تصفیه آب……………………………………………………………….48 شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 1-13 کاربردهای اصلی فرآیند جذب سطحی……………………………………………………………………………………49 1-13-1 کاربرد جذب سطحی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله دانلود c (3213)

1-1-3-7-سنتز ایمینها با استفاده از واکنش کتالها و آمینهای نوع اول ……………………………………………………………………………111-1-3-8-سنتز C- سیانو ایمینها با استفاده از نیترونها ………………………………………………………………………………………………………111-1-3-9-سنتز ایمینها با استفاده از ایزوسیانات و الدهید …………………………………………………………………………………………………….121-1-3-10-سنتز ایمینها با استفاده از ایلیدهای فسفر و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (3212)

3- 7- تهیه 5-(2-(2،4-دی نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید………………………………453- 8- تهیه 5-(2-(2،4،5-تری کلرو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید………………………….463- 9- تهیه 5-(2-(2،4-دی متیل فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید………………………………463- 10- تهیه 5-(2-(2-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع پایان‌نامه c (3211)

1-2-1-5-7 واکنش حلقه زایی آزید-آلکین………………………………………………………………………………………..231-2-1-5-8 هیدروژن سیانید………………………………………………………………………………………………………….. 24فصل دوم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..262- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….27عنوان صفحه2-1 هدف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..272-2 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..272-2-1 تهیه 5-((2-کلرو-4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (a1)……………………………27 2-2-2 تهیه ترکیب ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (3210)

تیازول-2-آمین…………………………………………………………………………………..82طیف IR 4-(نفتالن-6-ایل)تیازول-2-آمین…………………………………………………….83طیف 1H NMR 4-(نفتالن-6-ایل)تیازول-2-آمین…………………………………………..84طیف 13C NMR 4-(نفتالن-6-ایل)تیازول-2-آمین…………………………………………..85مراجع…………………………………………………………………………………………….صفحهعنوان16شمای 1-1 سنتز تیازول از روش هانش……………………………………16شمای 1-2 سنتز 2-آمینو تیازول-5-کربوکسامید……………………………….18شمای 1-3 شرایط ارلن مایر……………………………………………….18شمای 1-4 سنتز تیازول با استفاده از α-توسیل کتون…………………………..19شمای 1-5 سنتز تیازول از ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه c (3209)

2-2-3-1-4) 2 -آمینو-4’،5’،’5،8،8-پنتا متیل – 2’، 5 – دی اکسو-4’،5،5’،6،7،8-هگزا هیدرو-H ‘2-اسپیرو ]کرومن -4،’1-پیرولو]3،2،1-hi ]ایندول]-3- کربونیتریل…………………………………………………………31. 2-2-3-1-5) اتیل 2-آمینو-4’،5’، 5’،7،7-پنتا متیل-–2’،5 -دی اکسو-4’،5،5’، 6،7،8-هگزا هیدروH ‘2- اسپیرو]کرومن -4، ‘1-پیرولو]3،2،1-hi ]ایندول] -3- کربوکسیلات……………………..…..………………312-2-3-1-6) 2-آمینو-4’،5’، 5’،7،7-پنتا متیل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع مقاله c (3208)

2-4 عوامل مؤثر در سنتز پلیمر قالب مولکولی302-4-1 نمونه یا مولکول هدف302-4-2 مونومر عاملی312-4-3 عامل اتصالات عرضی (کراس لینکر)332-4-4 حلال362-4-5 آغازگر362-5 خروج مولکول هدف402-5-1 استخراج با حلال402-5-1-1 استخراج پیوسته و ناپیوسته402-5-1-2 روش غوطه ور سازی422-5-2 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع تحقیق c (3207)

2-4-2 پارامترهای بهینه سازی کردن میکرو استخراج با فاز جامد 282-4-3 عوامل موثر بر مقدار ماده ی جذب شده 292-4-4 انواع روش های نمونه برداری 292-4-5 انتخاب روش استخراج 302-4-6 معایب میکرو استخراج با فاز ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله رایگان c (3198)

3-1-2-گرافن……………………………………………………………………………………………………….623-1-3-تری اتیلن تترامین623-1-4-پلی اتیلن گلایکول623-1-5-فرمالدهید623-1-6-اتیل استات623-1-7-اسید سولفوریک623-1-8-اسید نیتریک633-1-9-سود سوزآور633-1-10-نمک کادمیوم نیترات633-1-11-تیونیل کلراید633-1-12-سدیم………………………………………………………………………………………………………633-1-13-تتراهیدروفوران633-1-14-دی متیل فرمامید643-1-15-بنزوفنون643-2-تجهیزات….643-2-1-رفلاکس…643-2-2-فیلتریزاسیون خلا643-2-3-همزن لرزان643-2-4-دستگاه pH متر653-3-نمونه‌سازی653-3-1-اکسید گرافن653-3-2-آسیلاسیون نانو گرافن663-3-3-عامل دار کردن نانوگرافن663-3-4-دانه کیتوسان673-3-5-نانوکامپوزیت دانه کیتوسان673-3-6-خشک کردن دانه ها683-3-7-روش ساخت محلول یونی کادمیوم683-3-8-روش خشک ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تعیین مصادیق جنگ نرم در ایران-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :  تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران قسمتی از متن پایان نامه : مهم ترین و بالاترین سطح فریب، این می باشد که فرد را به خود فریبی ادامه مطلب…

By 92, ago